Збірник наукових праць «ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА ДІЯЛЬНІСТЬ: проблеми теорії та практики» є міжнародним науковим рецензованим виданням, в якому здійснюється публікація матеріалів науковців різних рівнів у вигляді наукових статей з метою їх поширення як серед вітчизняних дослідників, так і закордоном.

Метою Збірника є висвітлення наукових статей українських та закордонних науковців, що спрямовані на дослідження проблем сучасної банківської справи та економіки загалом, а саме:

- сучасного банківництва, його проблем та перспектив розвитку;

- актуальних питань розвитку фінансів, обліку і аудиту;

- моделей та технологій обробки фінансової інформації;

- економіко-теоретичних аспектів розвитку фінансово-кредитних систем;

- соціально-гуманітарного контексту трансформаційних фінансово-економічних

процесів.

Основними завданнями Збірника є:

1. Методологічні – обговорення змісту, проблем та перспектив розвитку вітчизняної та світової банківської справи, а також фінансової науки, інформаційно-аналітичної діяльності суб’єктів господарювання, аналіз сучасних існуючих та демонстрація нових методів та підходів тощо.

2. Інформаційні – надання результатів передового досвіду, професійних аналітичних обзорів, інформування про змінах у законодавстві тощо.

3. Формування наукової спільноти – публікація статей дослідників різних регіонів України та міжнародного наукового простору.

Збірник практикує політику відкритого доступу до опублікованого матеріалу, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.