З метою покращення якості видання збірника наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики», підвищення ефективності роботи редакційної колегії з авторами, рецензентами, читачами та створення умов для подальшого просування й індексування видання у провідних міжнародних наукометричних базах, редаційною колегією прийнято рішення про перехід на нову видавничу платформу із зміною електронної адреси офіційного сайту, а також посилення вимог до матеріалів статей, які подаються на рецензування з метою публікації у нашому журналі.

Запрошуємо Вас до співпраці й чекаємо на подання Ваших статей через електронну систему на оновленому сайті збірника наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» за адресою: fkd.net.ua.

Просимо звернути увагу, що редакційною колегією на розгляд приймаються наукові статті лише через електронну систему подання на сайті видання, які відповідають встановленим вимогам.