Усі рукописи, що надходять до Збірника піддаються подвійному сліпому рецензуванню.

Всі статті оцінюються за такими критеріями:

– оригінальність;

– актуальність;

– інноваційність;

– значення результатів у своїй галузі;

– теоретична основа та огляд вже проведених досліджень та наявних публікацій;

– грамотність, точність, значимість, читабельність і стиль написання.

До рецензування наукових статей долучаються провідні вчені у відповідній галузі наукових знань і висококваліфіковані фахівці-практики.

Рецензенти повинні мати відповідну кваліфікацію для рецензування статей. Будь-який обраний для оцінки роботи рецензент, який вважає, що його кваліфікації недостатньо для розгляду дослідження, поданого в статті, або знає, що швидкість його розгляду буде занадто повільною, повинен повідомити про це відповідального секретаря Редакційної колегії та відмовитися від процесу розгляду.

Рукопис надається рецензенту в електронному або роздрукованому вигляді.

Редакція Збірника зберігає таємницю прізвищ рецензентів.

Редакція Збірника використовує механізми збереження конфіденційності матеріалів відповідно до чинного законодавства, що знаходяться на рецензуванні.

Будь-які заяви, висновки чи аргументи, які вже використовувалися раніше в будь-яких публікаціях, повинні бути належно оформлені.

Рецензент зобов’язаний звертати увагу на істотну або часткову схожість з будь-якою іншою роботою, з якою рецензент безпосередньо ознайомлений.

Обов’язки рецензентів:

– рецензенти повинні оцінювати всі подані до розгляду матеріали відповідно до визначених критеріїв. Статті мають бути розглянуті в термін не більше, ніж 2 тижні. В іншому випадку рецензенти повинні повідомити редакцію журналу про неможливість здійснення рецензування;

– рецензенти повинні здійснювати конструктивне, комплексне, ґрунтовне рецензування всіх матеріалів, незважаючи на расову, релігійну, національну, статеву чи інституційну приналежність автора;

– рецензенти мають здійснювати рецензування поданих матеріалів незалежно, об’єктивно та таємно; особиста критика автора неприпустима;

– рецензент зобов’язаний звертати увагу на істотну або часткову схожість з будь-якою іншою роботою, з якою рецензент безпосередньо ознайомлений;

– рецензенти зобов’язані негайно інформувати редактора про статті, що містять плагіат або хибні дані;

– рецензентам заборонено використовувати у власних дослідженнях будь-яку частину матеріалів, що знаходяться на рецензії та є неопублікованими. Це є прийнятних лише з дозволу автора;

– рецензенти не повинні мати конфлікту інтересів з автором або редактором.