Редакційна колегія складається з провідних науковців – експертів у галузях знань, які відповідають тематичній спрямованості Збірника.

Редакційна колегія Збірника:

– несе відповідальність за рішення з прийняття наданих статей до публікації;

– прагне до задоволення потреб читачів і авторів наукових статей;

– постійно покращує якість видання;

– забезпечує якість матеріалу, який публікується;

– забезпечує відкритість у відображенні наукової проблематики дослідників України та інших країн;

– завжди є готовою до публікації виправлень, пояснень, скорочень і вибачень за потреби, яка має бути аргументована.

Члени редакційної колегії здійснюють:

– наукову експертизу у визначеній галузі досліджень;

– оцінювання теоретико-методологічної і практичної цінності, наукової новизни матеріалів рукописів та залучення до процесу такого оцінювання незалежних рецензентів;

– консультування щодо редакційної політики і етики публікацій, розробку і реалізацію норм редакційної політики і етики публікацій Збірника;

– визначення теми і керівництво редакційною колегією спеціальних випусків Збірника у якості запрошених (або гостьових) редакторів;

– пропагування та рекламу збірника на конференціях, семінарах та інших публічних заходах;

– пошук і залучення нових потенційних авторів.

Обов’язки членів редакційної колегії (редакторів):

– редактори повинні забезпечити надсилання результатів рецензування, зауваження і рекомендації автору електронною поштою у термін не більше, ніж 2 тижні; а також зберігання у редакції Збірника документації, що містить результати рецензування поданих до розгляду матеріалів;

– редакторам заборонено без дозволу автора використовувати у власних дослідженнях будь-яку частину поданих до розгляду матеріалів;

– редактори повинні гарантувати конфіденційність процедури рецензування; редактори не повинні розголошувати прізвища та інші дані авторів та/або рецензентів без їх дозволу;

– редактори зобов’язані розглядати будь-які скарги, питання чи пропозиції авторів та/або рецензентів;

– редактори мають право відхилити надіслані статті, якщо вони не відповідають тематиці наукового видання;

– редактори мають право приймати остаточне рішення щодо публікації статті в Збірнику, зважаючи на її оригінальність, новизну та відповідність встановленим вимогам;

– редакторам заборонено зобов’язувати авторів робити посилання на вже опубліковані у Збірнику матеріали.

Основними чинниками, що впливають на рішення редакційної колегії Збірника про публікацію статті, є перевірка матеріалів на оригінальність, актуальність теми та її значення для дослідників і читачів.

Редакційна колегія Збірника не допускає до публікації матеріали, які містять зміст, що заборонений законодавством України, або посилання на такі ресурси.

До розгляду не приймаються матеріали, що містять образливі висловлювання, прояви агресії чи національної, релігійної, расової та іншої дискримінації і можуть призвести до міжнаціональної та расової ворожнечі, порушують міжнародні правові норми і законодавство.

Редакція не несе відповідальності за професійно-змістову та методичну коректність матеріалів, що публікуються, а також за коректність посилань на інтернет-ресурси та літературні джерела, що містяться в тексті статті.

За відповідності наданих автором матеріалів меті, завданням та редакційній політиці Збірника редакція здійснює публікацію статей, як правило, в авторській редакції. У протилежному випадку матеріал відхиляється.

Редакційна колегія зобов’язується публікувати виправлення, уточнення, відгуки і вибачення, коли це необхідно.