До публікації у Збірнику автори мають подавати матеріали, оформлені відповідно до вимог Редакційної колегії.

Автори матеріалів несуть повну відповідальність за достовірність інформації, що в них висвітлюється, а також за відповідність матеріалів нормам законодавства, моралі та етики. Надані авторами матеріали не повинні містити образливі висловлювання, прояви агресії чи національної, релігійної, расової та іншої дискримінації, які можуть призвести до міжнаціональної та расової ворожнечі, порушують міжнародні правові норми і законодавство. Автори несуть відповідальність за погляди, думки, результати і висновки, викладені в статтях, достовірність інформації у статтях, точність назв, прізвищ та цитат.

Автори для публікації у Збірнику мають подавати матеріали, що висвітлюють оригінальні результати власних досліджень з питань, які відповідають тематичній спрямованості Збірника.

Плагіат у всіх його формах розцінюється як неетична поведінка і є неприйнятним. Автори несуть відповідальність за виявлення плагіату у наданих матеріалах.

Автори для публікації повинні подавати статті, не опубліковані раніше і не представлені до публікації в будь-які інші видання. За використання в статті вже опублікованих або поданих до друку в інших виданнях матеріалів автори мають давати на них посилання. Також автори повинні повідомляти редакційну колегію про власні вже опубліковані в інших виданнях статті, що є за тематикою близькими до поданих до розгляду матеріалів.

Подання статей авторами означає автоматичне погодження з проходженням процедури подвійного таємного рецензування.

Автори наукових статей зобов’язуються:

– не порушувати умов ліцензійного договору та договору публікації;

– нести відповідальність за достовірність фактів, власних імен, фотодокументів, інших відомостей і загальний сенс статті;

– внести правки до статті відповідно до зауважень рецензента;

– забезпечити оригінальність змісту статті, що не містить запозичень без відповідного посилання або попереднього узгодження;

– не подавати статтю до публікації, в якій описується по суті одне й те саме дослідження, у більш ніж одному журналі або первинній публікації;

– не подавати на розгляд в інші журнали раніше опубліковані статті;

– подавати статті, що не містять матеріалів, які не підлягають опублікуванню у відкритій пресі, відповідно до чинного законодавства України, і її публікація не призведе до розголошення інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації, державної таємниці);

– правильно подавати цитування на роботи інших авторів, які використовуються у науковій статті;

– гарантувати, що імена всіх співавторів наукової статті зазначено в її тексті і жодної особи, яка не є співавтором, до них не віднесено, а також – що всі співавтори наукової статті ознайомилися з остаточним її варіантом, схвалили її та дали свою згоду на публікацію;

– підписати угоду про передачу авторських прав після прийняття статті до друку в Збірнику.