Збірник наукових праць «ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА ДІЯЛЬНІСТЬ: проблеми теорії та практики» є міжнародним науковим рецензованим виданням, в якому висвітлюються наукові публікації вітчизняних і закордонних дослідників, присвячені питанням розвитку сучасного банківництва, фінансів, обліку і аудиту; удосконаленню моделей і технологій обробки фінансової інформації; економіко-теоритичним і соціально-гуманітарним аспектам розвитку фінансово-кредитних систем і трансформації фінансово-економічних процесів.

Збірник розрахований на фахівців банківської та фінансової систем, керівників та спеціалістів підприємств усіх форм власності, науковців та здобувачів усіх рівнів закладів вищої освіти.

Періодичність виходу – 6 разів на рік.

Мови публікації: українська, англійська.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №25064-15004ПР.

Міжнародний стандартний номер періодичного видання (ISSN):

– 2306-4994 (Друкована версія)
– 2310-8770 (Електронна версія)

Збірник внесений до категорії А переліку фахових видань України (Наказ Міністерства освіти і науки України № 612 від 07.05.2019) за спеціальностями:

  • 051 «Економіка»;
  • 071 «Облік і оподаткування»;
  • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;
  • 073 «Менеджмент»;
  • 075 «Маркетинг»;
  • 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;
  • 292 «Міжнародні економічні відносини».

Збірник представлено в міжнародних інформаційних та наукометричних базах даних: